Przetwarzanie i wizualizacja danych

Analiza Big Data, co to jest?

O co tak naprawdę chodzi w analityce big data? O dostrzeganie tego, co niewidoczne w niezliczonej ilości danych z chociażby takich źródeł, jak portale społecznościowe, filmy, różnego rodzaju czujniki, kamery, satelity czy transakcje zakupowe. O uczynienie tych danych bardziej zrozumiałymi dla użytkowników – zatem big data to także nowe wyzwanie dla dziedziny wizualizacji danych. Mimo że zmienia się ona wraz z rozwojem coraz to nowych technologii, ciągle musi przestrzegać starych zasad – wizualizacje muszą być dobrze zaprojektowane, łatwe w użyciu, zrozumiałe, przejrzyste i dostarczać odpowiednich informacji. W stosunku do big data standardowe wykresy czy grafy nie są już wystarczającymi narzędziami, bowiem ograniczają się tylko do jednego bądź dwóch wymiarów i nie są w stanie objąć całej „głębi” ogromnych zbiorów danych. Pojawiła się potrzeba opracowania i rozwijania solidnych, interaktywnych narzędzi zdolnych do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie kryje się pod pojęciem 3xV – Volume, Variety, Velocity – i to właśnie z tymi 3 aspektami: dużą objętością, różnorodnością czy też złożonością, a także przetwarzaniem w czasie rzeczywistym łaczą się oferowane przez nas rozwiązania.

Nasza oferta

Budowa hurtowni danych

Tworzymy przejrzyste i przemyślane hurtownie danych które gwarantują spójny dostęp do kluczowych informacji dla kierownictwa i analityków co przekłada się na szybkie i pewne podejmowanie decyzji.

 

Przetwarzanie danych niestrukturalnych

Stosujemy innowacyjną technologię do przetwarzania danych niestrukturalnych w czasie rzeczywistym pochodzących z całej gamy źródeł jak np. portale społecznościowe, statystyki stron czy sklepów internetowych. Stosujemy różne formy analizy w zależności od potrzeb: analiza skupień, modele predykcyjne zachowań, analiza sentymentu, systemy rekomendacji. Otrzymane efekty służą jako źródło dla systemów wizualizacji danych lub jako istotne dane dla systemów działających w organizacji.

 

Budowa kostek analitycznych OLAP

Projektujemy kostki OLAP (OLAP cube) które gwarantują szybką analizę danych. Kostka przechowuje dane w sposób przypominający wielowymiarowe arkusze kalkulacyjne, można ją również określić jako zdolność do manipulowania i analizowania danych z różnych punktów widzenia w zależności od potrzeb. Kostki OLAP są idealnym rozwiązaniem dla analizy wielowariantowej.

 

Wizualizacja danych

Wykonujemy

  • Dashboardy o dużym nasyceniu informacją, łączące wiele aspektów danych na jednym ekranie pozwalające odbiorcy na interakcję z prezentowanymi danymi.

  • Mapy jako idealny środek do przedstawiania danych zróżnicowanych geograficznie.

  • Infografiki by przedstawić złożone problemy w sposób, który będzie zrozumiały dla każdego użytkownika.