Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint, portal na miarę potrzeb

Oferujemy doradztwo, wdrożenie oraz niestandardowe rozwiązania oparte o platformę Microsoft Windows SharePoint, umożliwiającej tworzenie internetowych witryn do współpracy, komunikacji i przepływu informacji wewnątrz firmy. Jako wspólne miejsce wymiany danych przedsiębiorstwa wprowadza nowe standardy zarządzania wiedzą w organizacji.

Instalacja i konfiguracja środowiska MS SharePoint

Dobieramy architekturę, instalujemy i konfigurujemy MS Sharepoint tak aby uzyskać optymalnie działającą instalację.

 

Wdrożenie portalu na bazie podanych wymagań

Projektujemy i wdrażamy portale intranet/internet w oparciu o wcześniejszą analizę procesów lub specyfikację wymagań koniecznych do implementacji.

 

Migracja z różnych wersji SharePoint

Aby w pełni korzystać z fukcjonalności nowych wersji MS Sharepoint a jednocześnie mieć dostęp do już zgromadzonych informacji przenosimy dane z poprzednich wersji MS Sharepoint do wersji aktualnych.

 

Tworzenie rozwiązań dla SharePoint

Projektujemy, wykonujemy i wdrażamy systemy oparte o platformę MS Sharepoint.

 

Integracja z innymi systemami

Tworzymy rozwiązania umożliwiające współdziałanie i wymianę danych pomiędzy platformą Sharepoint a dowolnym innym oprogramowaniem.