Ascent CRM

Ascent CRM - zarządzanie relacjami z klientami

Ascent CRM to system zarządzający relacjami z klientami. Rejestruje i klasyfikuje zdarzenia dotyczące kontaktów z klientami, tworzy harmonogramy zadań, nadzoruje realizację oraz analizuje koszty wykonywanych działań.Graficzny interfejs aplikacji jest prosty w obsłudze, umożliwia dostęp do wielu informacji jednocześnie. Zastosowanie układu zakładek ułatwia nawigację i zwiększa przejrzystość prezentowanych informacji.

Kontakt z Klientem

Wszystkie akcje związane z kontaktami z Klientem są rejestrowane w postaci zdarzeń. Oprócz standardowych typów zdarzeń można definiować własne rodzaje zdarzeń. Integracja z programami pocztowymi pozwala wysyłać korespondencję e-mail bezpośrednio z systemu. System umożliwia także swobodne planowanie zadań oraz powiadamianie o nadchodzących terminach.

Kampanie

Mechanizm definiowania kampanii pozwala dokładnie zaplanować przebieg nowych przedsięwzięć, projektów i działań w firmie. Podgląd historii kampanii oraz statystyki dostarczają skuteczną ocenę efektywności kampanii. System AscentCRM pozwala obsługiwać kampanie różnego rodzaju: kampanie marketingowe, mailowe (mailing), kampanie, których efektem jest podpisanie umowy z klientem.

Obsługa procesu windykacji

System pomaga obsługiwać proces windykacji należności w firmie. Z należnościami kojarzone są zdarzenia, zadania, notatki. Dla każdego kontrahenta można tworzyć indywidualne procedury windykacyjne. Definiowane etapy windykacji zarówno na poziomie kontrahenta jak i dokumentu, pozwalają określić sposób reagowania systemu przy próbie sprzedaży. Automatycznie generowane zadania windykacyjne umożliwiają pełną kontrolę procesu windykacji.

Łatwe dostosowanie

System łatwo dopasowuje się do indywidualnych wymagań użytkownika. Można definiować m.in. dowolne rodzaje zdarzeń, kategorie klientów, tworzyć własne klasyfikacje zdarzeń, klientów i kontaktów.