AscentSQL - Magazyn

Magazyn Ascent SQL pozwala na efektywne prowadzenie i zarządzanie magazynami przedsiębiorstwa, zapewnia pełną kontrolę wszystkich operacji magazynowych. Rejestruje zdarzenia z obszaru gospodarki magazynowej: bilans otwarcia, przyjęcie towarów na magazyn, wydanie towarów z magazynu, przesunięcia międzymagazynowe, rozchody wewnętrzne, przychody wewnętrzne, korekty, zwroty magazynowe, inwentaryzacje, transport towarów.

Dowolna metoda wyceny

Program magazynowy Ascent SQL pozwala wybrać dowolną metodę wyceny towaru w magazynie: LIFO, FIFO, ceny ewidencyjne, ceny średnie.

Ewidencja serii towarowych

Wprowadzony mechanizm ewidencji serii towarowych umożliwia śledzenie ruchu materiałów w magazynach oraz stopnia realizacji procesów zachodzących w firmie.

Podgląd stanów magazynowych

Pełna informacja o stanach magazynowych towaru: ilość dostępna, rezerwacje i braki. Stany magazynowe można śledzić wg serii towarowych lub asortymentu.

System ostrzeżeń o braku towarów

Program magazynowy Ascent SQL został wyposażony w mechanizm ostrzegania o braku towarów na magazynie. Zapewnia pełną kontrolę nad bieżącym stanem magazynów.

Obsługa walut, wiele wersji językowych

Program zapewnia wsparcie dla operacji przeprowadzanych z kontrahentami zagranicznymi w dowolnej walucie obcej. Mechanizm translacji umożliwia rejestrację operacji handlowych w językach obcych. Rodzaj oraz liczba zdefiniowanych języków obcych zależy wyłącznie od indywidualnych potrzeb firmy.

Obsługa wielu magazynów

Liczba obsługiwanych przez program magazynów może być dowolna, program magazynowy wspiera proces przepływu towarów pomiędzy magazynami. Dla każdego z magazynów można zadecydować o stosowaniu mechanizmu śledzenia serii towarowych.

Definiowane jednostki miary, dowolna precyzja

Ewidencja towarów może być prowadzona w dowolnych jednostkach miary. Rozbudowany system przeliczników jednostek miar pozwala tworzyć własne jednostki pochodne. Dla każdej jednostki miary można określić dowolną precyzję. Pozwala to na ewidencję tego samego towaru w różnych jednostkach miary np. sztukach, kartonach, paczkach.

Kompletacja / Dekompletacja

Program magazynowy zawiera mechanizmy pozwalające na kompletowanie asortymentu z komponentów oraz na dekompletację towarów. Komplety mogą być tworzone ręcznie lub na podstawie zdefiniowanych receptur. Kompletacja i dekompletacja znajduje zastosowanie w obsłudze procesów prostej produkcji.

Obsługa druku etykiet logistycznych GS1

Dla każdego towaru można zdefiniować dowolną etykietę. Program magazynowy pozwala przypisywać etykiety towarom, przeglądać lub drukować etykiety. Etykiety są projektowane w sposób graficzny przy pomocy edytora etykiet. Mogą zawierać dowolne elementy: nazwę towaru, symbol, numer seryjny, kod kreskowy, datę ważności, cenę, jednostkę miary itp.