AscentSQL - Windykacja

Ascent Windykacja usprawnia procedury windykacyjne stosowane w firmie

  • dostarcza mechanizmów śledzenia zaległości płatniczych wg dowolnych kryteriów, umożliwia bieżącą kontrolę zobowiązań kontrahentów
  • automatycznie generuje i zarządza dokumentami windykacyjnymi
  • generuje wezwania do zapłaty
  • generuje noty odsetkowe
  • nalicza odsetki
  • umożliwia opcjonalne dołączenie odsetek do wezwania
  • noty odsetkowe są naliczane zarówno według odsetek ustawowych jak i indywidualnych