AscentSQL - Narzędzia

Ascent Narzędzia umożliwia prowadzenie ewidencji i kontrolę stanu narzędzi w przedsiębiorstwie, rejestruje zdarzenia związane z wydaniem, naprawą, zwrotem oraz złomowaniem sprzętu. Pozwala na:

  • Kontrolę stanu narzędzi
  • Rejestrowanie historii umożliwia w szybki sposób określić status narzędzia, pracownika któremu wypożyczono narzędzie, częstotliwość użycia oraz dostępność narzędzia
  • Tworzenie zestawień dostarczających informacji o historii grupy narzędzi lub wybranego egzemplarza