AscentSQL - Serwis

Obsługa serwisu Ascent SQLwspomaga pracę firm świadczących usługi serwisowe dowolnego rodzaju, jest modułem systemu ERP. Rejestruje zdarzenia z obszaru działalności serwisowej: przyjęcie do naprawy, wydanie podzespołów do naprawy, wydanie z serwisu, ewidencja dowolnych rodzajów zleceń serwisowych.

Historia naprawy

W systemie przechowywana jest kompletna historia napraw serwisowych. Historia zawiera pełną informację o wykorzystanych częściach i podzespołach, wykonanych działaniach, operacjach zleconych serwisom zewnętrznym.

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

Program do obsługi serwisu pozwala ewidencjonować naprawy gwarancyjne jak i naprawy urządzeń nie objętych umową gwarancyjną i serwisową.

Kontrola kosztów naprawy

Zlecenie serwisowe wylicza koszt naprawy urządzenia na podstawie wykorzystanych części i podzespołów oraz wykonanych działań. Można rejestrować zarówno koszty własne jak i koszty obce.

Elastyczne dostosowanie

Program do obsługi serwisu umożliwia definiowanie dowolnych rodzajów zgłoszeń serwisowych. Elastycznie dopasowuje się do struktury organizacyjnej serwisu firmy.

Analizy i raporty

Program do obsługi serwisu pozwala raportować i analizować dane z obszaru serwisu. W czytelny sposób prezentuje informacje m.in. o terminowości napraw serwisowych, wymienianych częściach w serwisowanych urządzeniach.