AscentSQL - Sprzedaż

Obsługa sprzedaży Ascent SQL zapewnia zarządzanie procesami sprzedaży krajowej i eksportowej od etapu rejestracji zapytań ofertowych, przez sporządzanie ofert handlowych, do wystawienia dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji handlowej. Program obsługi sprzedaży pozwala prowadzić elastyczną politykę cenową w firmie. Ceny sprzedaży mogą być wyliczane wg zdefiniowanych cenników lub w oparciu o ceny poszczególnych dostaw.

Wizualizacja transakcji

System ERP - Ascent SQL został wyposażony w moduł wizualizacji transakcji związanych z realizacją procesów biznesowych. Historia transakcji jest przedstawiana w czytelny, graficzny sposób. Okno wizualizacji pozwala w łatwy sposób przejść bezpośrednio do wybranych dokumentów występujących w ścieżce realizacji procesu.

Automatyzacja procesu sprzedaży

Program obsługi sprzedaży wspomaga tworzenie wielowalutowych cenników, systemu rabatów, promocji oraz grup cenowych. Cenniki w połączeniu z rabatami, sposobami zapłaty, terminami płatności oraz limitami związanymi z warunkami współpracy tworzą profile kontrahentów, które w znacznym stopniu automatyzują procesy tworzenia dokumentów.

Mechanizmy ostrzegania i kontroli

Program obsługi sprzedaży został wyposażony w mechanizmy ostrzegania o próbie sprzedaży poniżej ceny bazowej, przekroczeniu limitu przez kontrahenta oraz wiele innych. Mechanizmy ostrzegania ułatwiają kontrolę i weryfikację już na etapie rejestracji operacji sprzedaży.

Sprzedaż w dowolnych jednostkach miary

Asortyment może być sprzedawany w dowolnych jednostkach miary. Można definiować własne jednostki miar w oparciu o dowolne przeliczniki. Program dokonuje automatycznych przeliczeń między jednostkami.

Obsługa walut, wiele wersji językowych

Program zapewnia wsparcie dla operacji przeprowadzanych z kontrahentami zagranicznymi w dowolnej walucie obcej. Mechanizm translacji umożliwia rejestrację operacji handlowych w językach obcych. Rodzaj oraz liczba zdefiniowanych języków obcych zależy wyłącznie od indywidualnych potrzeb firmy.

Kontrola należności - windykacja

Sprzedaż została wyposażona w mechanizm windykacji należności. Dla każdego kontrahenta można indywidualnie określić limit kredytowy oraz sposób reakcji systemu po przekroczeniu limitu kredytu przez kontrahenta. Integracja z systemem CRM pozwala przeglądać historię akcji (zdarzeń, notatek) związanych z dokumentem.

Współpraca z urządzeniami fiskalnym

Program obsługi sprzedaży Ascent SQL umożliwia tworzenie paragonów fiskalnych dzięki integracji z urządzeniami fiskalnymi, co usprawnia bezpośrednią obsługę klientów.

Analizy i zestawienia

Dzięki dostępnym zestawieniom można w łatwy sposób uzyskać informacje m.in. o zysku, kosztach, wielkości sprzedaży asortymentu, należnościach. Zestawienia umożliwiają śledzenie trendów sprzedaży, identyfikację kluczowych źródeł zysku, identyfikację kluczowych partnerów, śledzenie tendencji dotyczących kosztów i przychodów, ułatwiają planowanie i podejmowanie właściwych decyzji podnosząc poziom konkurencyjności firmy. Dają pełną informację o stanie rozrachunków z kontrahentem.