AscentSQL - Zakupy

Ascent Zakupy umożliwia kompleksowe zarządzanie zakupami, importem towarów, zapewnia kontrolę i analizę operacji z obszaru zakupów i dostaw. Rejestruje zdarzenia zakupu towarów i usług oraz korekty transakcji zakupowych krajowych i zagranicznych

Kontrola zobowiązań

System rejestruje i przetwarza dokumenty zakupowe, wpływa na stan rozrachunków z kontrahentami. Umożliwia bieżącą kontrolę spłaty powstałych zobowiązań.

Obsługa walut, zgodność z przepisami UE

Operacje zakupu mogą być rejestrowane w dowolnej walucie obcej. Dokumenty walutowe automatycznie przeliczają ceny zgodnie z zapisanym kursem waluty, przechowują informacje zarówno o cenach walutowych jak i złotówkowych. Moduł pozwala wystawiać faktury WNT, które są zgodne z wymogami prawnymi Unii Europejskiej. Można doliczać dodatkowe koszty związane z nabyciem towarów z krajów UE np. cło, transport.

System alokacji towarów

Zaawansowany system alokacji dostaw pozwala na blokowanie konkretnej dostawy na konto źródłowego procesu który spowodował wysłanie zamówienia do dostawcy.

Analizy i raporty

Zestawienia z obszaru zakupów dostarczają informacji o powstałych zobowiązaniach, zarejestrowanych operacjach. Umożliwiają bieżącą kontrolę terminów płatności. Rozbudowane filtry pozwalają zmieniać sposób sortowania oraz zakres prezentowanych informacji, ułatwiają analizę danych.