AscentSQL - Produkcja

Program Ascent Produkcja zapewnia obsługę i kontrolę procesów technologicznych na każdym etapie produkcji, wspiera różne typy produkcji począwszy od prostej jednoetapowej kompletacji, przez produkcję wieloetapową, aż po produkcję opartą na indywidualnych zamówieniach. Procesy produkcyjne są definiowane w sposób intuicyjny w graficznym środowisku. Tworzenie procesu produkcyjnego polega na łączeniu oraz ustawianiu parametrów graficznych elementów, które odpowiadają poszczególnym etapom produkcji.

Planowanie produkcji

Program do zarządzania produkcją Ascent SQL pozwala planować produkcję, dostarcza dokładnych kalkulacji zapotrzebowania na surowce oraz analiz surowców wymaganych do procesu produkcji, oszacowuje koszty procesu produkcyjnego. Kontrola dostępności surowców podczas planowania produkcji możliwa jest dzięki współpracy z modułem Magazyn.

Kontrola realizacji produkcji

Produkcja została wyposażona w mechanizm porównywania szacowanych i zrealizowanych kosztów surowców oraz zużycia surowców. Dostęp do operacyjnej części systemu produkcji jest realizowany poprzez przeglądarkę internetową, dzięki temu obsługa systemu jest prosta i efektywna. Dzięki integracji z modułem Magazyn operacje wymagające zmiany stanów magazynowych są wykonywane automatycznie. Integracja z urządzeniami linii produkcyjnej (np. czujniki) pozwala monitorować w czasie rzeczywistym postęp procesu produkcyjnego. Na podstawie otrzymanych informacji system ERP automatycznie rejestruje przebieg poszczególnych etapów procesu produkcyjnego.

Optymalizacja procesu zamówień

Zamówienia zakupu mogą być optymalizowane wg najlepszej oferty cenowej dostawcy, najszybszego terminu dostawy i wielu innych kryteriów.

Znakowanie

Dodatkowo wszystkie półprodukty oraz wyroby gotowe mogą być znakowane za pomocą systemu kodów kreskowych przez urządzenia znakujące lub drukarki kodów kreskowych, które mogą współpracować z modułem produkcji . Znakowanie pozwala na pełną identyfikację elementów oraz umożliwia identyfikację komponentów użytych do wytworzenia konkretnego egzemplarza wyrobu gotowego.