AscentSQL - Zamówienia

Program obsługi zamówień Ascent SQL zapewnia efektywną i sprawną obsługę zamówień, pełną kontrolę na każdym z etapów realizacji zamówień. Program obsługuje wszystkie operacje związane z obsługą zamówień: rejestracja zamówień i zleceń wewnętrznych, ewidencja warunków dostawy, rezerwacje odpowiednich ilości towarów w magazynie, wieloetapowa lub jednorazowa realizacja zamówień

Automatyzacja procesu zamówień

Zastosowane mechanizmy dynamicznej kontroli braków wspomagają przygotowanie zamówień. Program obsługi zamówień automatycznie rezerwuje towar nawet, jeśli w magazynie nie ma dostatecznej ilości danego towaru. Mechanizm kontroli braków dostarcza informacji dla jakich grup towarowych, towarów, dostawców lub magazynów należy wygenerować zamówienia zakupu.

Monitorowanie dostaw

Program obsługi zamówień umożliwia bieżące monitorowanie stopnia realizacji dostaw, śledzenie dostaw w drodze. Pozwala na elastyczne prowadzenie polityki zakupów w przedsiębiorstwie.

Optymalizacja procesu zamówień

Zamówienia zakupu mogą być optymalizowane wg najlepszej oferty cenowej dostawcy, najszybszego terminu dostawy i wielu innych kryteriów.

Analizy i zestawienia

Dzięki dostępnym zestawieniom można w łatwy sposób kontrolować i analizować zebrane informacje z obszaru zamówień, logistyki dostaw. Raporty dostarczają czytelnych informacji m.in. o ilościach asortymentu koniecznych do realizacji zamówienia, stopniu realizacji zamówień. Rozbudowane mechanizmy filtrów pozwalają analizować możliwości i terminy realizacji zamówień, umożliwiają zmianę sposób prezentacji zebranych informacji.