AscentSQL - Kasa/bank

Moduł Ascent Kasa/bank umożliwia definiowanie i prowadzenie wielu kas, które można rozliczać grupowo lub indywidualnie, rejestruje obrót gotówkowy w firmie. Rejestruje operacje kasowe oraz bankowe: wpłaty gotówkowe (KP), wypłaty gotówkowe (KW), kompensaty należności i zobowiązań (bilansowanie), raporty kasowe, raporty bankowe.

Kontrola płatności

Współpraca z modułami sprzedaż i zakupy automatyzuje rozliczanie płatności za dokumenty handlowe. Moduł kontroluje stan zaległości płatniczych generowanych przez dokumenty..

MultiCash

Moduł zapewnia import z systemów płatniczych w formacie MultiCash, pozwala rozliczać płatności dzięki integracji z modułem.

Rozliczenia walutowe

Moduł pozwala rozliczać płatności dokumentów handlowych zarówno w złotówkach jak i w dowolnej walucie.

Analizy i zestawienia

Dzięki dostępnym zestawieniom można w łatwy i czytelny sposób uzyskać informacje o wszystkich operacjach kasowych, saldach na dzień, bieżącym stanie środków finansowych firmy.